77webさん

77webさん

  • twitter
web
http://t.co/CAfiX8oT0E
紹介文
1981年札幌生まれ/東京大学法学部第一類卒業/WEBエンジニア兼2児の母(ダメ母)/カルテットコミュニケーションズ開発部 PHP;Python;django;Symfony;Silex #symfony_ja #coderdojonagoya #nagoyaphp #JNSC #love_taro

管理しているイベント